sprog

AAO Steel

- din specialist og samarbejdspartner 
fordi vi ...

  • har mange års erfaring i at omsætte kundedesign til fysiske emner med forbedrede egenskaber

  • i opgaveløsningen anvender forenklede processer og automatisering, hvilket reducerer totalomkostningerne for kunderne

  • råder over fremstillingsprocesser, som eliminerer materialespild og sikrer en blivende vægtreduktion

  • med vores knowhow formår at erstatte energitunge produktionsprocesser med mere energivenlige koldformningsprocesser

  • i udvikling af kundespecifikke emner anvender dagens mest moderne designprogrammer med tilknyttet CAD/CAM

  • har egen udvikling og produktion af værktøjer

  • har fuld dokumentation på alt materiale, som anvendes i produktionen

  • kan tilbyde One Stop Shopping

  • kan stå for alle processer og tilbyde totalløsningen – lige fra udvikling over emnefremstilling til bearbejdning, montering og efterbehandling

Vi er i samme koncern som koldflydepresse og stanse firmaet  DFT-Presswork

 

 
aaosteel

Kontakt AAOsteel:

aaosteel facade

Har du spørgsmål af teknisk art omkring værktøjsfremstilling eller er der forhold, som du ønsker uddybet, så kontakt os direkte på telefon +45 75 62 11 44

One Stop Shopping

Hos Steel Products kan du få totalløsningen. I samarbejde med kunderne står vi for konstruktion, udvikling og fremstilling af værktøjer og den efterfølgende produktion af emnerne.

Steel Products består af:
DFT-Presswork A/S
Aage Østergaard Horsens A/S
Brdr. Madsen Maskinteknik A/S

Mission

Koncernen skal være teknologisk
førende inden for koldformnings-
processer og gennem innovation 
og udvikling fremstille produkter,
som betyder at kundernes kon-
kurrenceevne forbedres.

Der skal udvikles en adfærd, hvor
vi kontinueligt forbedrer præsta-
tionen og lønsomheden af vore 
processer og supply chains.

Kontakt Steel Products

Ønsker du at vide mere om vores bearbejdnings-
processser, så kontakt os  
på tlf.: +45 75 62 11 44.

Gå til vores salgsafdeling

Web: Shark & Co.