sprog

Historie

Starten på dagens AAOsteel ligger tilbage i 1924, men faktisk er det først fra omkring 1950, at virksomheden bliver gearet til egentlig industriproduktion.

Fundamentet for dagens koncern blev lagt fra år 2000 og frem, hvor såvel de fysiske rammer som aktiviteterne blev løbende udvidet. I samme periode blev der foretaget en række opkøb af virksomheder inden for koncernens aktivitetsområde.

 

Her er nogle af de vigtigste fixpunkter i koncernens historie:

1924: Som 23-årig etablerer Aage Østergaard (koncernens grundlægger) egen sølvsmedie i Horsens

1950: Sortiment ændres til industriproduktion

1973: Udvikling af pladejernsremskive

1980: Generationsskifte, oprettelse af Aage Østergaard A/S og Aage Østergaards fond

1987: Køb af fabrik samt udflytning af Transmissionsafdelingen

1994: Opførelse af separat hal til klippeafdelingen

1997: Udvidelse af transmissionsafdelingen

1998: Udvikling af Poly-V skive

2000: Køb af ejendom og oprettelse af afdeling for robotautomatik på Vågøvej.
          Anskaffelse af avanceret anlæg til kombineret ”klipning og optræk” af remskiver

2004: Tilbygning samt køb af ny 630 tons AP&T hydraulisk presse 

2006: Opførelse af ny administrationsbygning 

2007: Ca. 6.000 m2 nybyggerier færdiggøres 

2012: Navneskift til AAOsteel

2016: AAOsteel og DFT-Presswork bliver en del af samme gruppe

2018: Navneskift til Steel Products Aage Østergaard

Kontakt AAOsteel:

aaosteel facade

Har du spørgsmål af teknisk art omkring værktøjsfremstilling eller er der forhold, som du ønsker uddybet, så kontakt os direkte på telefon +45 75 62 11 44

One Stop Shopping

Hos Steel Products kan du få totalløsningen. I samarbejde med kunderne står vi for konstruktion, udvikling og fremstilling af værktøjer og den efterfølgende produktion af emnerne.

Steel Products består af:
DFT-Presswork A/S
Aage Østergaard Horsens A/S
Brdr. Madsen Maskinteknik A/S

Mission

Koncernen skal være teknologisk
førende inden for koldformnings-
processer og gennem innovation 
og udvikling fremstille produkter,
som betyder at kundernes kon-
kurrenceevne forbedres.

Der skal udvikles en adfærd, hvor
vi kontinueligt forbedrer præsta-
tionen og lønsomheden af vore 
processer og supply chains.

Kontakt Steel Products

Ønsker du at vide mere om vores bearbejdnings-
processser, så kontakt os  
på tlf.: +45 75 62 11 44.

Gå til vores salgsafdeling

Web: Shark & Co.